เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /
ราคาย้อนหลัง จาก 01 มิถุนายน 2563 ถึง 01 กรกฎาคม 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04/06/2563 ถึง 17/06/2563)
7.00 7.40 6.40 6.65 30,782,700 215,847,450
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05/05/2563 ถึง 02/06/2563)
6.65 7.10 5.90 6.90 62,357,900 410,286,850
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01/07/2563 6.15 6.25 6.10 6.20 977,200 6,037,010
30/06/2563 6.35 6.45 6.10 6.10 3,003,100 18,668,975
29/06/2563 6.40 6.40 6.20 6.35 1,354,300 8,533,965
26/06/2563 6.60 6.65 6.45 6.50 760,600 4,958,205
25/06/2563 6.50 6.65 6.50 6.55 939,200 6,167,935
24/06/2563 6.65 6.80 6.55 6.55 903,500 6,043,125
23/06/2563 6.55 6.70 6.55 6.65 284,100 1,894,930
22/06/2563 6.85 6.85 6.60 6.60 877,400 5,856,825
19/06/2563 6.80 6.90 6.75 6.80 1,036,700 7,055,060
18/06/2563 6.65 6.85 6.60 6.75 1,510,300 10,139,755
17/06/2563 6.50 6.65 6.50 6.65 733,300 4,840,530
16/06/2563 6.60 6.70 6.45 6.50 917,000 6,028,410
15/06/2563 6.70 6.75 6.45 6.45 1,343,900 8,831,505
12/06/2563 6.40 6.75 6.40 6.70 1,063,300 6,975,825
11/06/2563 6.95 7.05 6.65 6.75 2,083,200 14,244,765
10/06/2563 7.00 7.05 6.90 7.00 1,296,900 9,049,940
09/06/2563 7.20 7.25 6.90 6.95 5,321,500 37,675,570
08/06/2563 6.75 7.40 6.75 7.30 14,813,500 106,223,590
05/06/2563 6.85 6.90 6.70 6.80 958,100 6,510,780
04/06/2563 7.00 7.00 6.80 6.80 2,252,000 15,466,535
02/06/2563 6.75 6.90 6.75 6.90 1,673,500 11,473,265
01/06/2563 6.90 7.00 6.70 6.70 5,696,600 39,184,180

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.